Bydlete, investujte, užívejte...

Projekty a granty:

Realizace projektu:

NÁVRH ZAŘÍZENÍ PRO PODPORU MONITOROVÁNÍ SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE s reg. číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0028107
Projekt řeší návrh zařízení pro podporu monitorování spotřeby elektrické energie, resp. přizpůsobovací obvod ke snímačům proudu na bázi Rogowskiho cívky. Cílem je vývoj integrátoru na míru, s cílem pokrýt 3-fázové elektrické rozvody s proudy do 120 A.

KORZO LIPNO s.r.o.
se sídlem Nemanická 2722
370 10 České Budějovice
IČ: 28138953

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle C složce 19745

recepce@korzolipno.cz

+420 722 075 630 

© Copyright 2023 KORZO LIPNO s.r.o.